Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej? - Kasy Fiskalne Częstochowa JOLANTA

Kasy fiskalne
Drukarki fiskalne
Wagi elektroniczne
Terminale płatnicze

Tel. 601 093 323, 34 3674 191, 34 333 9753; 42-217 Częstochowa, Al. Wolności 66 (niedaleko Ronda Mickiewicza)
Przejdź do treści
Przeczytaj

Jak uzyskać ulgę za zakup urządzenia fiskalnego?

Każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów (sprzedaży) za pomocą kasy fiskalnej, bądź drukarki fiskalnej może odliczyć
od podatku, kwotę wydatkowaną na zakup takiego urządzenia w wysokości 90% poniesionych kosztów netto. W ten sposób można uzyskać maksymalnie 700 zł zwrotu za każde zakupione urządzenie fiskalne. Zwrot ten przysługuje przy pierwszym zakupie kas w danej firmie.
Podatnicy, którzy nie są płatnikami podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, a także wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, mogą również skorzystać z takiego zwolnienia, spełniając warunki określone przepisami.

Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:
1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania, złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o liczbie instalowanych kas rejestrujących oraz miejscu ich używania. Naszym Klientom udostępniamy ten druk i pomagamy w jego  wypełnieniu.
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz:
"Zgłoszenie kasy przez podatnika". Formularz ten wypełniamy wraz z podatnikiem podczas fiskalizacji urządzenia. Wraz z tym zgłoszeniem należy przedstawić oryginał faktury wraz z  dowodem zapłaty.

Jak ubiegać się o zwrot?

1. Płatnicy VAT wpisują odpowiednia kwotę w deklaracji VAT w rubryce "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących".
2. Osoby nie będące płatnikami VAT
składają do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, druk zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer NIP, dane serwisu, który dokonał fiskalizacji, oryginał faktury oraz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy dokona zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku. (Wniosek do pobrania pod tekstem).

Kiedy należy oddać przyznany zwrot podatku?

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z zakupem kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną używania kasy,
- nie dokonują obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych,
- zaprzestaną działalności,
- nastąpi otwarcie likwidacji,
- zostanie ogłoszona upadłość,
- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
- dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do
skorzystania z odliczenia.


Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej

Kasa fiskalna, drukarka fiskalna, waga elektroniczna: Częstochowa, Kłobuck, Myszków, Blachownia, Radomsko
Tel. 601 093 323, 34 3674 191, 34 333 9753; 42-217 Częstochowa, Al. Wolności 66 (niedaleko Ronda Mickiewicza)
Wróć do spisu treści