Kasy fiskalne 2013 - 2014. Ośrodki Nauki Jazdy. Limit 20000 zł - Kasy Fiskalne Częstochowa JOLANTA

Kasy fiskalne
Drukarki fiskalne
Wagi elektroniczne
Terminale płatnicze

Tel. 601 093 323, 34 3674 191, 34 333 9753; 42-217 Częstochowa, Al. Wolności 66 (niedaleko Ronda Mickiewicza)
Przejdź do treści
Przeczytaj

Kasy fiskalne 2013-2014. Jest nowe rozporządzenie!

Od 1 stycznia 2013 roku maleje do 20.000 zł limit obrotów (do końca 2012r. jest 40.000 zł), od przekroczenia którego trzeba posiadać kasę fiskalną. Nie będą już zwolnione z obowiązku posiadania kas, szkoły nauki jazdy. Tak wynika z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2013 i 2014 roku.

29 listopada 2012r. roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Najważniejszą zmianą jaką wprowadzono jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy i prowadzenia sprzedaży za jej pomocą. W myśl rozporządzenia od stycznia 2013 roku zwolni się tych podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20 tys. zł obrotu. Zrównano więc limit, który obowiązuje obecnie (2012r.) dla firm kontynuujących swoją działalność z lat ubiegłych do limitu dla zakładających działalność gospodarczą. Dodatkowo dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą po 1 stycznia 2013 roku limit ten stanowi proporcję do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym. Jak łatwo policzyć w każdym miesiącu to około 1667 zł.

Według nowego rozporządzenia ujednolicone zostają zasady rozpoczęcia rejestracji na kasie fiskalnej. Standardowo termin fiskalizacji kasy to 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono 20
.000 zł lub odpowiednio 2 miesiącach po końcu półrocza lub roku, w którym limit obrotów zwolnionych (wskazanych w załączniku do rozporządzenia) był niższy niż 80%. Po upływie tego okresu konieczny jest zakup kasy fiskalnej. W przypadkach szczególnych, dotyczących podatników posiadających ponad 5000 kas, okres ten wydłużono do 12 miesięcy.

Podatnicy, którzy w 2012r. byli zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ale przekroczyli 20 tys zł obrotu, muszą instalować kasę fiskalną od 1 marca 2013r.

Zwolnienia przedmiotowe konkretnych grup podatników oraz pozycje wskazujące na podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pozostają nie zmienione, oprócz likwidacji zwolnienia (niezależnie od limitu obrotów) w przypadku usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2013r. i będzie obowiązywało do końca 2014r.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę kas fiskalnych dla szkół nauki jazdy i innych podmiotów, którzy muszą rozpocząć sprzedaż za pomocą kasy.

Nauka jazdy kasa fiskalna Częstochowa

Treść rozporządzenia do pobrania

Kasa fiskalna, drukarka fiskalna, waga elektroniczna: Częstochowa, Kłobuck, Myszków, Blachownia, Radomsko
Tel. 601 093 323, 34 3674 191, 34 333 9753; 42-217 Częstochowa, Al. Wolności 66 (niedaleko Ronda Mickiewicza)
Wróć do spisu treści